zo 9 februari 2020

Kerkdienst

Locatie: 
 Grote kerk
Tijdstip: 
 10.00 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Ruud Stiemer
Organist: Jamie de Goei


ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING

Orgelspel: Improvisatie Psalm 67

Welkomstwoord

Aanvangslied Psalm 67: 1, 2 – ‘God zij ons gunstig en genadig’

Gebed op de drempel

Bemoediging

Kyriëgebed

Gloria: Lied 305 – ‘Alle eer en alle glorie’


DIENST VAN HET WOORD

Groet

De kinderen komen naar voren

Lied met de kinderen: Lied 26 uit Alles wordt nieuw IV – ‘Liefde is blij zijn’

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

Inleiding op de lezingen

Als gebed bij de opening van het woord: lied 333 – ‘Kom, Geest van God’ (2x)

Profetenlezing: Jesaja 43:9-12

Lied 513 – ‘God heeft het eerste woord’

Evangelielezing: Matteüs 5:13-16

Lied 838: 1, 2 – ‘O grote God die liefde zijt’

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Pastorale "God heeft het eerste woord" (2019) - Jamie de Goei

Lied 976 – ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’


DIENST VAN DE TAFEL

Mededelingen met oog op het gebed

Dankgebed en voorbeden

Collecten

De tafel wordt klaargemaakt

We vormen een kring

Lied 395: 1 – ‘Op de avond van de uittocht’

Tafelgebed

Onze Vader

Vredegroet

Breken van brood en schenken van de beker

Lied 395: 4 – ‘Op die maaltijd van het Paasfeest’

Ronddelen van brood en beker

Orgelspel: Partita "God heeft het eerste woord" (2013) - Jamie de Goei

Slotgebed


ZENDING EN ZEGEN

Lied 425 – ‘Vervuld van uw zegen’

Zegen

Amen, amen, amen (ordinarium)

Orgelspel: Sortie improvisée "God heeft het eerste woord"
​​​​​​
 

terug