Maatregelen corona Maatregelen corona

Omzien naar elkaar nu het Corona-virus rond waart

 

De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch volgt de oproep om terughoudend te zijn met sociale contacten om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. We weten inmiddels dat met name ouderen, zieken en mensen met een verzwakte gezondheid risicogroepen zijn. Afstand bewaren is op dit moment een goede manier om onze zorg voor elkaar tot uitdrukking te brengen.
Daarom vinden er voorlopig geen kringen, ontmoetingen en vergaderingen in de kerk plaats. Ook de kerkdiensten gaan tot het eind van de maand niet door. De komende zondagen kunt u de dienst thuis zien en meemaken via deze link: https://youtu.be/gcb1BZy1Hfk. Ook kunt u, zoals gebruikelijk, de dienst beluisteren.
We zullen creativiteit aan de dag moeten leggen om binnen onze gemeente contact te onderhouden. We kunnen elkaar bellen, we kunnen berichtjes en filmpjes sturen met onze smartphone, we kunnen de ouderwetse telefooncirkel weer toepassen. We kunnen brieven en kaartjes schrijven. En, niet te vergeten, we kunnen voor elkaar en onze wereld bidden, voor de zieken en voor wie de zieken verzorgen. Laten we ons in deze tijd van zorg en verwarring niet terneer laten drukken, maar vol vertrouwen naar elkaar omzien!
De pastores zullen wel – zij het met mate - bezoekjes afleggen. We zijn in ieder geval telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek. En ons pastoraal spreekuur, iedere woensdag tussen 13.30-14.30 uur in de Grote Kerk, gaat gewoon door. (Neem dan de zij-ingang, bij het kleine trapje).

Erica Scheenstra | 073 6446090
Ruud Stiemer | 073 2110330

terug