Visie Visie
Visie
 
De mensen van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch willen een missionaire, dat wil zeggen, een open, gastvrije kerkelijke gemeenschap vormen, die samenwerking zoekt met andere kerken (oecumene), die maatschappelijk betrokken is, een kerk in het centrum van Den Bosch, dus een kerk van en voor de stad. Actief en creatief, met hoofd en hart en handen leggen we verbindingen tussen ons geloof en het leven van alledag.

Onze gezamenlijke drijfveer is het woord van God zoals we dat lezen in de Bijbel en zoals we dat beleven in ons dagelijks leven. Vanuit dit woord doen we ons werk en willen we bijdragen aan het welzijn en behoud van de wereld, zowel dichtbij als ver weg, voor individuen en groepen mensen. We handelen en vieren vanuit de Protestantse traditie waarbij we rekening houden met verschillen in mensen en opvattingen.

De Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch voelt zich daarbij onderdeel van een grotere gemeenschap. We willen inhoud geven aan ons geloofsleven door, zichtbaar met vreugde, een open instelling en gastvrij in en naar de samenleving, functies en taken te vervullen. We vinden het ook van belang om ook contacten over kerkgrenzen heen te hebben, en daarom zetten wij ons actief in voor de oecumene. Als missionaire gemeente zijn we actief betrokken bij diverse projecten gericht op het helpen van groepen mensen die buiten de sociale vangnetten vallen of anderszins behoefte hebben aan hulp of ondersteuning en voelen we ons tevens geroepen om aandacht te hebben voor de nood in de wereld. Ook goed rentmeesterschap voor onze aarde is hierin een onderdeel, we proberen een duurzame ofwel groene gemeente te zijn.

In het beleidsplan 2021-2025 is concreet uitgewerkt hoe wij hier concreet invulling aan willen  geven. Dit is samengevat in een beleidshuis met actielijnen.

Het volledige beleidsplan is opgenomen onder de volgende link  Beleidsplan 2021-2025
 
terug