Missionair Missionair
Kerk met een missie

De mensen van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch willen een missionaire, dat wil zeggen, een open, gastvrije kerkelijke gemeenschap vormen, die samenwerking zoekt met andere kerken (oecumene), die maatschappelijk betrokken is, een kerk in het centrum van Den Bosch, dus een kerk van en voor de stad. Actief en creatief, met hoofd en hart en handen leggen we verbindingen tussen ons geloof en het leven van alledag.

De mensen van de protestantse gemeente zijn in de stad actief betrokken bij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties. We doen dit in samenwerking met het Beraad van Kerken, het Platform Religie en Levensbeschouwing en diverse andere netwerken in Den Bosch.

Het missionaire werk van de protestantse gemeente wordt bewaakt door de kerkenraad. De diaconie onderhoudt contact met de verschillende partners, o.a.

Farent
Sociaal werk Den Bosch inclusief buurtteams. www.farent.nl

Gemeente Den Bosch,
Met verschillende afdelingen oa. WMO, EHBG zie www.s-hertogenbosch.nl ondersteuning en zorg

Inloopschip
Opvang voor dak- en thuislozen  doorlink naar   http://www.modenbosch.nl/ 

Zin-Spirit
Verantwoordelijk voor vieringen en pastorale gesprekken op het Inloopschip
contactpersoon: ds. Ruud Stiemer

Straatpastoraat
Pastoraat voor dak- en thuislozen in Den Bosch
Contactpersoon: pastor Lianne van Oosterhout
doorlink naar www.straatpastoraatdb.nl

De Loods  www.stichtingloods.nl
                Dagbesteding, kringloopwinkel, daklozenkrant

Voedselbank doorlink naar: www.den-bosch.voedselbanknederland.nl

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg doorlink naar www.cvtb.nl

MEE, sociaal werk gericht op mensen met een beperking www.meedemeentgroep.nl

Reinier van Arkel, geestelijke gezondheidszorg www.reiniervanarkel.nl

Vluchtelingenwerk Den Bosch www.vluchtelingenwerk.nl Kies locatie s-Hertogenbosch

In Den Bosch zijn veel hulporganisaties actief, zij zijn verbonden in de netwerkorganisatie STA (s-Hertogenbosch tegen armoede) Op de website  www.sta.nl staan de organisaties en kan gericht gezocht worden op basis van de hulpvraag.

Er is in Den Bosch ook een centraal loket voor alle mogeljike hulpvragen, zij hebben als doel om zo snel mogelijk door te verwijzen naar de juiste instantie, dit is KOO waar de gemeente, Farent, MEE en GGZ met elkaar samenwerken. www.kijkopkoo.nl of tel nr. 073 206 88 88

Als er specifieke hulpvragen zijn kan contact opgenomen worden met de diaconie diaconie@pgdenbosch.nl

Voor vragen over onze missionaire activiteiten kunt u contact opnemen met ds. Ruud Stiemer. E-mail: ruud@pgdenbosch.nl Telefonisch spreekuur op dinsdag t/m zaterdag van 8.30 t/m 9.30 uur op nummer 073-2110330. U kunt ook de diaconie benaderen diaconie@pgdenbosch.nl
  
terug