Giften Giften
De protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch is een actieve gemeente met een prachtige monumentale kerk in hartje Den Bosch. Om alle activiteiten mogelijk te maken, het gebouw te kunnen onderhouden en verwarmen en de predikanten te kunnen betalen is geld nodig.
Kerkelijke gemeenten ontvangen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving. Gedurende het jaar zijn er dan ook 3 belangrijke geefmomenten.

 
  1. Actie Kerkbalans
De belangrijkste actie waarbij u onze gemeente kunt steunen is via de jaarlijkse actie Kerkbalans. Elk jaar in januari wordt u benaderd voor uw vrijwillige bijdrage. Meer informatie over Actie Kerkbalans 2023 vindt u via volgende link:
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=166058
Het volgende rekeningnummer is bestemd voor de Actie Kerkbalans:

NL61RABO0373722206 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch o.v.v. actie Kerkbalans 2023

 
  1. Oudejaarsactie
Daarnaast kennen wij de oudejaarsactie in november-december. Deze actie heeft hetzelfde doel als actie Kerkbalans, maar kent een apart rekeningnummer, namelijk:
NL73RABO0373722184 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
 
  1. Solidariteitsactie
Ieder jaar in mei wordt de solidariteitsactie gehouden. Deze actie is bedoeld om minder draagkrachtige PKN-gemeenten financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning loopt via de landelijke organisatie, via de solidariteitsactie geven wij daaraan een bijdrage. Het rekeningnummer voor de solidariteitsactie is:
NL51RABO 0373722192 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch


Diaconie
De diaconie richt zich op kerk en samenleving met als motto “helpen waar geen helper is”. Dit doet zij door nauw contact met de hulpverleningsorganisaties die mensen in hun praktijk tegenkomen die met een kleine financiële gift of een klusje weer verder kunnen. Deze hulp wordt alleen verleend als de gemeentelijke en landelijke regelingen niet van toepassing zijn en er dus inderdaad geen helper is. Wekelijks komen er 1 tot 2 van dergelijke verzoeken binnen. Daarnaast organiseert de diaconie inloop voor dak/thuislozen en verslaafden in de kerk vanaf januari 2023. Voor kinderen in armoede wordt samengewerkt met https://quiet.nl/den-bosch om jaarlijks een activiteit te ondersteunen/organiseren. Verder sponsoren we jaarlijks een tweetal acties buiten onze gemeente in Nederland of elders in de wereld. Binnen de kerk organiseren we activiteiten gericht op ouderen. We proberen verder bekendheid te krijgen voor “het goede gesprek” over levensvragen met mensen die in eenzaamheid leven of die vanuit een andere invalshoek hier behoefte aan hebben. Ook hebben we samen met maatschappelijk werk https://www.farent.nl/ een energiefonds opgezet. Al deze activiteiten kosten uiteraard geld en u kunt uw welkome gift overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL92RABO0373737750 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch


Bloemenfonds
Ook kunt u een gift schenken aan het bloemenfonds. Deze kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL30RABO0373742843 t.n.v. Diaconie PG ‘s-Hertogenbosch o.v.v. Bloemenfonds.


Collectes
In de kerkdiensten wordt gecollecteerd, zowel voor de kerk als voor de Diaconie. Dit kan door contant geld of collectebonnen te geven, de chrch-app te gebruiken of uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer dat op de liturgie vermeld staat.
Collectebonnen zijn op twee manieren te bestellen; of via de webwinkel of door een mailtje te sturen naar het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl). U kunt dan bonnen van € 0,50 (één vel is € 10,-) en van € 1,- (één vel is € 20,-) bestellen.
https://site.skgcollect.nl/126/pagina/766/collectebonnen.html
De chrch-app is op uw telefoon te downloaden vanuit ‘Google Play/Play store’ of ‘App Store’.


Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.
Meer informatie over een periodieke gift vindt op de site van belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=periodieke+gift&query_id=1669977510332&digest=vtkSKKwSukMZ7Nlp8FeAnA%3D%3D&page=1
Heeft u vragen over een periodieke gift of het invullen van de overeenkomst, neem dan contact op met: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl.


Financiële verantwoording
Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van onze gemeente, zie de ANBI pagina.
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/anbi_2
Hier vindt u de ANBI-gegevens, het beleidsplan 2021-2025 en het meest recente jaarverslag.


Uw nalatenschap geeft onze kerk toekomst
De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch is een open gemeente in geloof, houding en gebouw. Ook in de toekomst wil onze gemeente een betekenisvolle kerk zijn. Een gemeenschap waar geloof, de geloofsgemeenschap en de diaconale en maatschappelijke presentie in onze stad centraal staan. Spreekt deze gedachte u aan? Wilt u hieraan ook na uw overlijden een bijdrage leveren? Neem dan de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch op in uw testament.

Erfstelling of legaat
Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat kan een gerust gevoel geven. U kunt de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch benoemen tot (mede-)erfgenaam. U geeft dan zelf aan voor welk percentage de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u ons een geldbedrag geven: een legaat.

Testament
Een testament regelt u bij een notaris. Deze bespreekt uw wensen met u en informeert u over de kosten. Om de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch in uw testament op te nemen heeft de notaris de juiste tenaamstelling nodig: Protestantse gemeente te ’s-Hertogenbosch, Kerkstraat 20, 5211 KG ’s-Hertogenbosch.

Geen erfbelasting
De Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erf- en schenkbelasting hoeven te betalen. Van wat u de kerk nalaat, gaat niets naar de fiscus.

Nog vragen?
Juist als het gaat om uw erfenis voor een goed doel, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt en dat alles goed is geregeld. Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek over dit onderwerp voordat u uw testament door de notaris laat opmaken? Een vrijblijvend gesprek met ons kerklid en nalatenschapsdeskundige Gerrie Groen is mogelijk. U kunt haar bereiken op 06-20132982.


 
terug