Actie Vakantietas Actie Vakantietas
Actie Vakantietas 2022

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente ‘s- Hertogenbosch organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar de Actie Vakantietas. De Actie Vakantietas is een door Kerk in Actie geïnitieerde actie, waar veel kerkelijke gemeenten in Nederland aan mee doen.

Wat houdt de actie in?

In de gemeente ’s-Hertogenbosch moeten ongeveer 9000 huishoudens rondkomen van een inkomen van maximaal 130 % van het sociaal minimum.
Kinderen, waarvan de ouders op of net boven de armoedegrens leven zijn kwetsbaar. Deze gezinnen kunnen maar nauwelijks rondkomen en voor extra’s is helemaal geen financiële ruimte.
De zomervakantie komt eraan en als klasgenootjes met hun ouders, broertjes en zusjes vertrekken naar hun vakantieadres of leuke dagjes uit, blijven zij achter.

Door middel van de Actie Vakantietas kunnen we een aantal kinderen blij maken. Het College van Diakenen werkt in deze actie samen met de Quiet Community (https://quiet.nl/den-bosch/), een organisatie die members en sponsors bij elkaar brengt. Quiet zoekt voor ons 175 basisschoolkinderen in drie verschillende leeftijdsgroepen.

Deze kinderen krijgen in de week voor de zomervakantie (23 juli a.s.) een rugtas vol verrassingen voor de zomervakantie. De rugtas is gevuld met een zomervakantieboek, spelletjes voor binnen en buiten, speelgoed. Intussen is gebleken dat een dagje zwembad niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Daarom krijgen ze net als vorig jaar waardebonnen voor iets lekkers.


Zou u mee willen helpen met deze actie?

Een manier om te helpen is door het schenken van een donatie.
We hebben een fonds gevonden, dat bereid is een groot bedrag te sponsoren, naast de bijdrage van de diaconie. 175 kinderen kunnen hierdoor een rugtas met inhoud ontvangen.
Om de kinderen nog iets extra’s te geven vragen we u of u in de komende weken een gift zou willen storten op rekeningnummer

NL92 RABO 0373 7377 50 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch onder vermelding van Actie Vakantietas.

Misschien zou u zelf wel speelgoed willen geven, maar gebleken is, dat dit een eerlijke verdeling van de spulletjes niet gemakkelijk maakt. Daarom graag een financiële gift. Met de opbrengst van uw gift kopen wij als College van Diakenen speelgoed en vakantieboeken, etc. in bij lokale winkels.
Mochten kinderen nog een leuke vakantiekaart of kleurplaat willen maken, graag! Dan stoppen we die ook in de tas naast een algemene wenskaart van onze kerkelijke gemeente.

Mocht u vragen over deze actie hebben, dan kunt u deze stellen aan een van de diakenen of aan c.vanderlans@kpnmail.nl.
Alvast hartelijk dank.


 
terug