Rouwen Rouwen
De kerk is er ook in dagen van rouw. De Grote Kerk is beschikbaar voor uitvaarten en rouwdiensten. In de samenkomst wordt het leven van de dode herdacht. Er klinken woorden van hoop en troost. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.
Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de predikanten. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld.
Op de zondag die op of dichtbij 1 november ligt worden de overledenen herdacht. De nabestaanden zijn voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.
 
terug