Dopen Dopen

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Per jaar worden enkele doopdata vastgesteld. De doop gebeurt altijd tijdens een feestelijke kerkdienst op zondag. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan enkele ontmoetingen met de dominee vooraf. Neem voor meer informatie contact op met kerkelijk bureau

terug