Giften Giften
De protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft, net als iedere andere organisatie, geld nodig om te kunnen bestaan. Om bijvoorbeeld de predikanten en het onderhoud van het gebouw te betalen. Maar ook is geld nodig voor activiteiten die wij doen in de maatschappij. Veel van deze laatste activiteiten worden gedaan onder de vlag van Kerk in Actie

De belangrijkste actie waarbij u onze gemeente kunt steunen is via de jaarlijkse actie Kerkbalans. Elk jaar wordt u benaderd voor uw vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is een onmisbare bron van inkomsten, zonder deze bijdrage kan onze gemeente haar predikanten niet aanhouden, onze gebouwen niet onderhouden en onze activiteiten niet uitvoeren. Meer weten? Ga naar  Kerkbalans

Is de vrijwillige bijdrage het eerste giftmoment in onze gemeente, we kennen daarnaast nog een tweetal andere giftmomenten. Het tweede giftmoment wordt elk jaar in mei de gehouden, dit is de zgn. solidariteitsactie. Deze actie is bedoeld om minder draagkrachtige PKN-gemeenten financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning loopt via de landelijke organisatie, via de solidariteitsactie geven wij daaraan een bijdrage. Hiervoor is een apart rekeningnummer geopend, te weten NL51RABO 0373722192  t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Als derde giftmoment kennen wij de oudejaarsactie in november-december. Dit kent ook een apart rekeningnummer, namelijk NL73RABO0373722184 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast worden er, t.b.v. allerlei activiteiten in de maatschappij, zowel in de stad als ver weg,  door het jaar heen allerlei financiele actie gehouden.  Het gros van deze activiteiten wordt uitgevoerd onder de vlag van Kerk in Actie.  Het nummer hiervoor is NL92RABO0373737750 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Ook kunt u een gift schenken aan het bloemenfonds. Dit kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL30RABO0373742843 t.n.v. Diaconie PG  ‘s-Hertogenbosch inz. Bloemenfonds.

Naast de structurele vrijwillige bijdragen zijn incidentele giften ook van harte welkom. Uw vrijwillige bijdrage en uw giften kunt storten op NL61RABO0373722206 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.  
Behalve de giftmomenten en incidentele giften wordt in de kerkdiensten ook gecollecteerd, zowel voor de eigen gemeenschap als voor allerlei goede doelen.  Dit collecteren geschiedt doordat de kerkganger contant geld in de collectezak gooit, via de zgn. chrch-app (een app mop de telefoon of tablet), geld overmaakt naar de bankrekeningnummers die op de liturgie staan of gebruik maakt van collectebonnen.
Fiscaal is dit laatste een erg aantrekkelijk alternatief omdat ze fiscaal aftrekbaar zijn. Collectebonnen zijn op twee manieren te bestellen; of via de webwinkel  of door een mailtje te sturen naar het kerkelijk bureau ( kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl). U kunt dan bonnen van € 0,50 (één vel is € 10,-) en van € 1,- (één vel is € 20,-) bestellen. Het rekeningnummer dat u hiervoor kunt benutten is NL20RABO0373722168 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Voor doordeweekse activiteiten, waarbij een bijdrage in de kosten wordt gevraagd, wordt ook met zgn. QR-codes gewerkt (waardoor u mbv uw telefoon de financiele bijrage kunt geven).

Tot slot kunt u de gemeente ondersteunen en tegelijkertijd kennis nemen van alle activiteiten in en ervaringen van (leden van) onze gemeente door een abonnement te nemen op ons kerkblad, Kruispunt geheten. Dit blad komt 4x per jaar uit. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een flyer verspreid onder alle leden van onze gemeente; deze flyers worden verspreid op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar.
Het abonnement op Kruispunt kost € 20,- per jaar; dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL39RABO0373722215 t.n.v. CvK protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van onze gemeente, zie de ANBI pagina. Hier vindt u de ANBI-gegevens, het beleidsplan 2016-2020 en het meest recente jaarverslag.
terug