Jeugd Jeugd
Kinderen en jongeren van zijn van harte welkom in de Grote Kerk.

Voor alle leeftijden is er een activiteit:

0-4 jaar

Crèche:    In deze groep zijn kinderen tot 4 jaar welkom. 
U vindt de ruimte bij binnenkomst aan de rechterkant.
Er is crèche op: 
21 november, 12, 24 en 25 december en 9 en 23 januari 2022.
Leiding: Jantine Havinga - Donk (jantinedonk@gmail.com)


Basisschool

Kindernevendienst:   Deze groep is verdeeld in  2 groepen.                                                                                                                
De jongste groep :  van groep 1 tot en met groep 5 van de basisschool. 
De oudste groep:    van groep 6 tot en met groep 8 van de basisschool.                                                     
In de weken dat  de kinderen uit groep 7 en groep 8   naar ABC gaan wordt de groep samengevoegd. Groep 1 tot en met groep 6 zitten dan bij elkaar.          Leiding : Hanneke van Lieshout    (vanlieshouthanneke@gmail.com)              

ABC:   De kinderen die hier naar toe gaan zitten in groep 7 en groep 8 van de basisschool.
Om de 2 weken komt deze groep bij elkaar in de ruimte achter het orgel. De kinderen blijven de hele dienst boven behalve tijdens het dopen en het avondmaal.             Leiding: Arla Heins  (wfr.heins@kpnplanet.nl)                        


Middelbare school

DEF:   Deze groep is 2 jaar geleden gestart  onder leiding van Ciska de Jong. De groep bestaat uit middelbare scholieren, brugklas tm 3e klas. Zij komen 1 keer per maand bij elkaar in de ‘rode ‘ruimte boven en houden dezelfde data aan als You.   Leiding: Ciska de Jong   (Cisca.deJong@gmail.com)

You:  tieners vanaf 15 jaar. Zij komen 1 keer per maand in hun eigen ruimte (boven) bij elkaar.                                        Leiding: Estelle ten Cate (Estelle_ten_Cate@hotmail.com)

Tevens gaan de tieners van DEF  en You 1 keer per maand halverwege de dienst  mee met Manuela Ram. Zij bespreekt de verkondiging met de tieners op zolder.


Fijn dat er  zoveel mensen zich inzetten voor de jeugd. Wilt u zich ook inzetten voor de jeugd? Heel graag. Vooral de kindernevendienst heeft een onderbezetting. Ook al kunt u niet structureel een groep draaien, dan kunt u misschien wel een project voorbereiden. ( Kerst, Pasen). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. U kunt zich opgeven bij Hanneke van Lieshout of bij de jeugdouderling Irene Smit (smitmulder4@gmail.com).


Met vriendelijke groet, Irene Smit. (jeugdouderling)
 
terug