Kerkblad Kerkblad

 

Kruispunt is het kerkblad van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het verschijnt 7 keer per jaar. Klik hier voor het meest recente blad. Kruispunt. Neem contact op met het kerkelijk bureau voor een exemplaar. 

De redactie is te bereiken via kruispunt@pgdenbosch.nl.

 
terug