Muziek Muziek

Muziek in de Grote Kerk
In de Grote Kerk is regelmatig muziek te horen, tijdens kerkdiensten, concerten, evensongs en uitvoering van Bach-cantates.

Organist
Sinds 2012 is Jamie de Goei de (cantor-)organist van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is daarmee de vaste bespeler van de beide historische, monumentale orgels in de kerk: het Bätz-orgel uit 1831 en het Strümphler-kabinetorgel uit ca. 1780.
Als Jamie afwezig is dan wordt hij vervangen door enkele organisten uit de gemeente: Gert-Jan Smit, Wilke Havinga en Jacques van den Dool. Laatstgenoemde was tot zijn pensionering in 2011 45 jaar lang cantor-organist van de gemeente.
Meer informatie over Jamie de Goei is te vinden op www.jdegoei.nl. Meer informatie over de orgels in de Grote Kerk staat op www.batzorgel.nl.
In de webwinkel zijn cd’s te koop waarop Jamie de Goei de orgels in de Grote Kerk bespeelt.

Cantorij
Sinds 2019 is er na jarenlange afwezigheid weer een cantorij in onze gemeente. De cantorij staat onder leiding van Jamie de Goei en werkt 6 keer per jaar mee aan de diensten. Iedereen kan meezingen met de cantorij. Het is natuurlijk wel prettig als u over enige zangervaring beschikt. De muziek die de cantorij ten gehore brengt, wordt in nauw overleg met de voorgangers afgestemd op de liturgie van de betreffende zondag.

Muziek op Zaterdag
Gedurende het hele jaar organiseert de werkgroep Open Kerk muzikale activiteiten op de zaterdagmiddag onder de noemer “Muziek op Zaterdag”. Zo worden er per jaar 6 uitvoeringen van Bach-cantates, 4 evensongs en 6 orgelconcerten georganiseerd. Voor de data en uitvoerenden verwijzen wij u graag naar de agenda op deze website. Alle “Muziek op Zaterdag”-uitvoeringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 17.00 uur. Zo kunt eerst lekker winkelen in de stad, daarna genieten van topuitvoeringen van klassieke muziek en daarna een hapje eten in één van de leuke restaurants die ’s-Hertogenbosch kent.
Bach-cantates
De Bach-cantates worden uitgevoerd door het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, de rector-cantus van de St. Jan. De solisten worden aangetrokken via de samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours en Jamie de Goei omlijst de uitvoering met een tweetal Bach-werken uitgevoerd op het Bätz-orgel. De werkgroep Open Kerk werkt voor de uitvoering van de Bach-cantates samen met de Stichting Bach op Zaterdag. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.bach-cantate.nl.
Evensongs
De ‘evensong' houdt het midden tussen een kerkdienst en een concert. Koormuziek heeft een groot aandeel in de evensong. Topkoren uit het hele land verzorgen samen met één van onze eigen voorgangers en vaak ook samen met Jamie de Goei op het orgel, de evensong. De evensong krijgt vorm volgens de Anglicaanse traditie en kent naast de prachtige veelal Engelse muziek ook ruimte voor gebed en verstilling.
Orgelconcerten
In de serie “Muziek op Zaterdag” worden ook een zestal orgelconcerten georganiseerd. Naast 2 orgelconcerten door onze eigen organist, worden toporganisten uit het hele land gevraagd de beide orgels van de Grote Kerk te bespelen al dan niet in een bepaalde thematiek (zoals werken van Bach, werken uit de Romantiek, arrangementen) of met grote aandacht voor improvisatie.

Overige concerten
Naast “Muziek op Zaterdag” worden ook regelmatig concerten verzorgd door koren, orkesten en ensembles. Deze concerten vinden plaats op initiatief van het betreffende ensemble. Meer informatie over deze concerten is te vinden in de agenda. Neem voor meer informatie over de verhuur van de Grote Kerk contact op met de beheerder. 
terug