Muziek Muziek

Muziek in de Grote Kerk

In de Grote Kerk is regelmatig muziek te horen. Zowel tijdens kerkdiensten als concerten.

Organisten
Sinds 2012 is Jamie de Goei de vaste (cantor-)organist van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de kerk staan twee orgels: het historische Bätz-orgel uit 1831 en het Strümphler-kabinetorgel uit ca. 1780. Meer informatie over Jamie de Goei op: www.jdegoei.nl. Naast Jamie de Goei zijn nog enkele andere organisten binnen de gemeente actief. In de nog in te richten  web winkel komen CD's te koop van Jamie de Goei die op het Bätz-orgel in de Grote Kerk speelt.

Projectkoor
Enkele keren per jaar werkt een projectkoor mee aan de kerkdiensten. Het projectkoor zingt muziek uit alle eeuwen. Het projectkoor wordt begeleid door organisten, solisten of ensembles. Iedereen kan meezingen in het projectkoor. Wel is goed als u over enige zangervaring beschikt en zelfstandig de muziek kan instuderen. Het projectkoor staat onder leiding van Jamie de Goei.


Bach-cantates
Elke twee maanden wordt op zaterdagmiddag om 17.00 uur een Bach-cantate uitgevoerd in de Grote Kerk. De uitvoering wordt verzorgd door de Stichting Bach Cantates ’s-Hertogenbosch. De muzikale leiding is in handen van Jeroen Felix, rector-cantus van de St. Jan te ’s-Hertogenbosch. Meer informatie is te vinden op: www.bach-cantate.nl.


Evensongs
De ‘evensong' is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk en is vergelijkbaar met een ‘vesper' in de Rooms-Katholieke of Lutherse traditie. Tijdens de evensong worden de gebeden en de psalmen gezongen door het koor. Vandaar dat deze gebedsviering ook 'choral evensong’ wordt genoemd. Naast de gezongen gebeden en psalmen, klinken er twee lezingen uit de Bijbel. Bij aanvang en ter afsluiting van de gebedsviering worden hymnes gezongen door koor en gemeente. 

In de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch wordt vijfmaal per jaar een evensong gehouden, waaraan koren uit heel het land deelnemen. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

Concerten
Gedurende de periode mei-oktober worden er jaarlijks enkele orgelconcerten georganiseerd. Deze orgelconcerten zijn vrij toegankelijk en bieden een podium aan jonge professionals en conservatoriumstudenten. In de Grote Kerk worden naast orgelconcerten ook regelmatig concerten verzorgd door koren, orkesten en ensembles. Deze concerten vinden plaats op initiatief van het betreffende ensemble. Meer informatie over deze concerten is te vinden in de agenda. Neem voor meer informatie over de verhuur van de Grote Kerk contact op met de beheerder
terug