Pastoraat Pastoraat
Pastoraat - omzien naar elkaar
 

Op deze pagina treft u alle aspecten van het pastoraat in onze gemeente aan met een toelichting en uitnodiging tot contact..
 
PASTORAAT
Pastoraat in onze gemeente staat voor omzien naar elkaar in een brede zin. Dat betekent dat we als gemeenteleden in lief en leed bij elkaar betrokken zijn. Maar we zijn ook een open en gastvrije gemeente. Dat betekent dat we oog hebben voor iedereen die op ons pad komt.
In het College voor het Pastoraat komen alle deelgebieden hieronder genoemd samen.
VIERENDE GEMEENTE
Vieren doet onze gemeente in de erediensten die elke zondag en op christelijke feestdagen plaatsvinden. Onze liturgie is opgebouwd uit vaste onderdelen die meekleuren met het kerkelijk jaar en kent zowel vertrouwde, traditionele elementen als eigen accenten. Naast Woord en gebed heeft kwalitatief goede kerkmuziek een belangrijke plaats. De missie van de Taakgroep Vieren is om de kwaliteit van de eredienst te bewaren en daarnaast te zoeken naar mogelijkheden voor variatie en eigentijdse elementen. Doel is dat zoveel mogelijk kerkgangers zich thuis voelen in onze erediensten.
Daarnaast organiseren we, in samenwerking met de werkgroep Open Kerk, een uitgebreid muzikaal programma op zaterdagmiddag in ons historische kerkgebouw met haar monumentale orgels. Dit programma omvat uitvoeringen van Bach-cantates, orgelconcerten en evensongs die recht doen aan de monumentaliteit van de Grote Kerk en haar uitstraling in de grote stad.
LERENDE GEMEENTE
De bijbel staat in onze gemeente centrale met alle verhalen waaruit we ons telkens weer willen laten inspireren. De taakgroep leren is telkens op zoek om te leren van elkaar of inspirerende verhalen te delen. Dat kan zijn op basis van een bijbelverhaal of inleiding door een gemeentelid of een lezing in de Grote Kerk. De diversiteit in het aanbod zorgt ervoor dat er voldoende aanbod is in onze pluriforme gemeente.
JEUGD EN GEZIN
Jeugd, jongeren, tieners, kinderen, peuters, baby’s, een brede groep die aandacht krijgt op verschillende manieren. Dankzij veel vrijwilligers is er een breed aanbod en zijn er veel mensen in deze doelgroep betrokken. Dit zorgt voor binding. Kern is dat dit niet alleen afhangt van de dienst op zondagmorgen, maar dat daar omheen andere activiteiten plaats vinden, door het jaar heen.
PASTORAAT IN DE WIJKEN
De protestantse gemeente in ’s-Hertogenbosch kent 6 wijken. Iedere wijk heeft een eigen wijkteam. Binnen deze wijkteams is er aandacht voor de eigen wijk en alles wat zich daar afspeelt. Het gaat hier bijv. om nieuwe gemeenteleden als ook om lief en leed.
ATTENTIE VOOR WIE HET NODIG HEEFT
Bij verjaardagen vanaf 80 jaar en huwelijksjubilea bezorgen we graag een bloemetje namens de kerk. Dat wordt doorgaans altijd zeer gewaardeerd.
Ook wordt door dit team gecoördineerd dat er op zondagmorgen een bos bloemen in de kerk staat, welke altijd bij iemand wordt bezorgd binnen de gemeente. Ook de verzorging van bloemstukken voor feestelijke diensten wordt verzorgd.
INLOOPSPREEKUUR DOOR PREDIKANT
Pastoraat wil zeggen dat we omzien naar elkaar en soms is het moeilijk gevonden te worden. Juist daarvoor is er wekelijks op woensdagmiddag van 13:30 tot 14:30 een inloopspreekuur in de Grote Kerk. Er is dan altijd 1 van de 2 voorgangers aanwezig voor een gesprek.
VERVOER NAAR DE KERK OP ZONDAG?
Zelfstandig naar de kerkdienst gaan is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Per wijk is hiervoor een contactpersoon die het voor zijn / haar eigen wijk coördineert. Mocht er behoefte zijn aan vervoer op zondagmorgen? Laat het dan weten aan het Kerkelijk Bureau (073- 6139740).
MEER WETEN? CONTACT?
Stuur een bericht naar pastoraat@pgdenbosch.nl
terug