De bijbel met een Joodse bril.

De bijbel met een Joodse bril.
“Christenen zoeken in de Bijbel naar de antwoorden. Joden kijken naar de vragen. En door de vragen realiseren wij ons dat Gods Woord niet zo helder is en dat Hij ons veel ruimte geeft om de tekst uit te leggen”. Tzvi Marx. (bron: https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/joodse-mondelinge-leer-rabbijn-dr-tzvi-marx)

Ondanks dat het Christendom veel teksten deelt met de Joodse traditie, gaan we er anders mee om.  Hoe gaat de Joodse traditie om met deze teksten en wat kunnen wij er van leren?  Onder de bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx kijken we met een Joodse bril naar de teksten die we delen met de Hebreeuwse Bijbel.  Het wordt een interactieve avond, waarin we ook zelf met teksten aan de gang zullen gaan.  Het zal een avond zijn met meer vragen dan antwoorden.

Rabbijn dr. Tzvi Marx is geboren in Frankrijk. Met zijn familie vlucht hij naar Zwitserland en na de oorlog vestigt het gezin zich in New York. Eenmaal volwassen verhuist Tzvi Marx naar Israël om uiteindelijk in Nederland terecht te komen. Marx studeerde in 1971 af aan de Yeshiva University in New York en promoveerde in 1993 aan de Katholieke Universiteit Utrecht.

Zijn dagelijks leven is verankerd in het jodendom en hij doet er alles aan om anderen de schoonheid daarvan te laten zien. Vanuit zijn modern orthodoxe visie is hij ervan overtuigd dat God ‘niet te pakken’ is en daarom voor iedereen. (Bron: https://www.joodselezingen.nl/sprekers/rabbijn-dr-tzvi-marx/)
terug