Thema-avonden Viermaal Waarheid

Thema-avonden Viermaal Waarheid
Vier avonden met interessante sprekers

De lezing met advocaat-generaal Winfried Korver zal plaatsvinden op 17 maart!

Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn eigen waarheid? Het is een actuele
vraag die in een serie van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft de protestantse
gemeente ’s-Hertogenbosch vier sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek en
werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de inleiding van de betreffende spreker is
er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De sprekers zijn: theoloog Peter Nissen,
journalist Theo Verbruggen, advocaat-generaal Winfried Korver en filosoof Emanuel Rutten.

De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten.


 
terug