Vrijwilligers Vrijwilligers

Helpende handen, we willen meer (weten)……..

Binnen onze kerkgemeenschap is veel kennis en ervaring aanwezig. Graag zien wij dat mensen zich betrokken voelen bij de kerk. We bedoelen niet alleen het gebouw, maar ook uw verbondenheid, solidariteit en betrokkenheid bij de kerk als lid.

Veel kerkleden hebben specifieke kennis, ervaringen en capaciteiten welke kunnen bijdragen aan onze kerkgemeenschap. Het gebeurt regelmatig dat voor een specifiek probleem of onderwerp inzet van zo’n specialist een welkome zaak zou zijn. Echter ook voor meer algemene klussen worden mensen gezocht.

Daarom zouden we van u willen weten waar u goed in bent en wat u graag wilt doen in uw vrije tijd.  

We vragen u uw opgave, liefst per e-mail, door te geven aan het kerkelijk bureau kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl. Opsturen kan ook:  Antwoordnummer 10323, 5200 VB, ’s-Hertogenbosch. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Eikelenboom, scriba, tel. 073-6896708, e-mail scriba@pgdenbosch.nl óf met Jan Poelstra, College van Kerkrentmeesters tel. 0652584103, e-mail janpoelstra@t-mobilethuis.nl


Hulpkoster
In onze kerk werken wij met een aantal vrijwilligers die ongeveer een keer per vijf weken op zondagochtend de rol van koster vervullen. Voor infomatie kunt u contact opnemen met de beheerder/koster Erik vd Schans (eavdschans@gmail.com)


Talent
Iedereen heeft zijn/ haar eigen talent, jij ook. Kun je helpen, met stoelen verplaatsen, koffiezetten, kindernevendienst of anders.. Wij waarderen alle hulp en inzet.

terug