Welkom in de dienst Welkom in de dienst

Iedere zondagmorgen welkom!

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch). Iedereen is van harte welkom! Met Pasen, Kerst en andere bijzondere kerkelijke feestdagen zijn er ook diensten. Ook als die feestdagen niet op zondag vallen. Het is ook mogelijk om te luisteren en/of online de dienst te volgen. In onze agenda staat welke diensten er zijn.

De kerkdienst bekijkt u live via link naar live dienst 


Bijbel & liedboek

Tijdens de kerkdienst wordt er altijd uit de bijbel gelezen. Deze bijbellezingen volgen het leesrooster van de Raad van Kerken Nederland. De kinderkerk werkt volgens de methode Bijbel Basics. Daarnaast wordt er gezongen uit het liedboek. In de kerk zijn liedboeken aanwezig. Die worden uitgedeeld bij de ingang.

 

Jeugd in de kerk

In de Protestantse gemeente van ’s-Hertogenbosch nemen kinderen en jongeren een belangrijke plaats in:
ze zijn de kerk van vandaag en morgen!

  • Crèche : opvang tijdens de kerkdiensten waar kinderen tot 4 jaar kunnen spelen met elkaar, of knutselen, of boekje lezen, of rustig zitten, onder begeleiding van twee vrijwilligers.
  • Kinderkerk: de kerkdienst starten en eindigen kinderen in basisschoolleeftijd in de kerkzaal om tussendoor naar hun eigen ruimtes te gaan, waar leiding vertelt en praat en werkt rondom een bijbelverhaal of thema.
  • ABC: kinderen uit groep 7 en 8 gaan twee keer per maand tijdens de hele kerkdienst aan de slag met thema’s rond geloof, kerk en bijbel.
  • DEF De Echte Filosofen: Om onze jongeren voor te bereiden op de wisselvalligheden van het leven, de kritische vragen die komen en de toenemende verantwoordelijkheid voor eigen keuzes. Dit is voor de brugklassers en tweedeklassers.
  • YOU, (YOuth Upstairs), is er voor tieners  van de middelbare school, 3e klas en hoger. Eén keer per maand komen we bij elkaar tijdens de kerkdienst op onze toffe zolder.

Hieronder staan de data van crèche, kinderkerken ABC.
Over de activiteiten voor DEF en You wordt apart gecommuniceerd – meer info via Irene Smit, jeugdouderling (smitmulder4@gmail.com).
15 januari
29 januari
12 februari
5 maart
19 maart
2 april
9 april
23 april
14 mei
4 juni
18 juni
2 juli

LET OP: in de schoolvakanties is er géén crèche, kinderkerk, ABC, DEF en You.
Wilt u informatie over één of meerdere groepen? Neem dan contact op met  onze jeugdouderling Irene Smit (smitmulder4@gmail.com)


Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Een groep gemeenteleden verzorgt wekelijks het koffie en thee schenken. Meeschenken? Neem contact op met het kerkelijk bureau 


Avondmaal

De tweede zondag van de maand wordt er avondmaal gevierd. Iedereen is welkom, in de kring of lopend.


Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Het Bloemenfonds verzorgt elke zondag de bloemen in de kerk. Financiële bijdragen graag overmaken naar NL 47 INGB 0003 2507 11 t.n.v. Bloemenfonds Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Suggesties voor bloemengroeten doorgeven aan mevrouw Dianne Brokking, emailadres diannebrokking@gmail.com, tel. nr. 073-6900705 of 06-45164644.


Collecte

In de kerk wordt altijd gecollecteerd voor goede doelen. Naast gewoon geld, kan er ook gebruik gemaakt worden van collectebonnen. De bonnen zijn, elke laatste zondag van de oneven maand, verkrijgbaar na de kerkdienst bij de beheerder. Ook via het kerkelijk bureau zijn ze te bestellen. De coupures vertegenwoordigen een waarde van €10,- of €20,- en bestaan uit bonnen van €0,50 of €1,-. Aan de coupure is een talon bevestigd, die gebruikt kan worden voor aftrek van giften t.b.v. de inkomstenbelasting.Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen contact opnemen met het kerkelijk bureau

terug