ZWO-Projecten 2022 ZWO-Projecten 2022

In 2022 ondersteunt de diaconie twee projecten, waar u een bijdrage aan kunt geven:


Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Nederland

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere
gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier
vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om
kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee
samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten
kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine
kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage
maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun
diaconale taak.

Als diaconie van de PGH bieden we financiële en praktische hulp aan kwetsbare gezinnen,
kinderen en individuele personen in onze eigen gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast willen we
echter ook graag een bijdrage leveren aan de nood in de rest van ons land. Geef daarom aan de collecte via de Chrch-app of maak uw bijdrage rechtstreeks over op
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland.Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een
kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na
schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Wij collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een
betere toekomst krijgen.
Geef uw bijdrage aan de collecte (of) via de Chrch-app. Of maak uw
bijdrage rechtstreeks over naar Kerk in actie via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. 'kinderen India’.

Meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen/
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug