ZWO-Projecten 2023 ZWO-Projecten 2023
In 2023 ondersteunt de diaconie twee projecten, waar u een bijdrage aan kunt geven:


Betrokken predikanten opleiden

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen
leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo
Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden
predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de
opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken,
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende
kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun
bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen – vaak samen met hun gezin –
op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen
van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen
reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste meeste studenten zijn man, maar er
studeren ook steeds vaker vrouwen theologie.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Zambia predikanten of doneer tijdens de ZWO-collecte in de dienst. Hartelijk dank! 

Meer informatie vindt u hier: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/theologisch-onderwijs/
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren


In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp ongedocumenteerden' of doneer tijdens de ZWO-collecte in de dienst. Hartelijk dank!

Meer informatie vindt u hier: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/hulp-en-perspectief-voor-mensen-zonder-papieren/
 
terug