De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. In de kerkorde, het wetboek van de Protestantse Kerk in Nederland, staan deze taken als volgt omschreven:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
  • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
  • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

(Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13)

Concreet betekent dit dat de kerkenraad er voor zorgt dat alles goed geregeld is binnen de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij denken na over het beleid en de organisatie. De kerkenraad bestaat uit 25 personen die allemaal verschillende taken hebben. Zoals bijvoorbeeld: het jeugdwerk, het beheer van het gebouw, de financiën etc. Ook de predikanten nemen deel aan de kerkenraad.

De kerkenraad iets vragen of voorleggen? Neem dan contact op met de scriba (secretaris): scriba@pgdenbosch.nl.

terug