ANBI ANBI

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch

Onze kerkelijke gemeente kent twee rechtspersonen, t.w.:

  • de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch
  • de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN), t.w.:

  • voor de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch: 820396552
  • voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch: 824138909

Om aan de ANBI eisen te voldoen is er een publicatieplicht voor nader omschreven informatie; de beide links verwijzen naar deze gewenste ANBI-gegevens:

Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch:

Diaconie van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch:

 

terug