Bijzondere diensten Bijzondere diensten


Kerk op schoot – peutervieringen
Spelenderwijs vertrouwd raken met de bijbelverhalen in de kerkruimte, spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes maken in de kerk. Dat is de opzet van Kerk op schoot. Op zondag 10 september 2023, 17 maart en 23 juni 2024 wordt er weer een viering gehouden, deze duurt ongeveer 30 minuten. We beginnen om 8.30 uur met begroeting door 'dominee Beer'. Aansluitend is er gelegenheid om wat te eten en te drinken en een knutselwerkje te maken. Onderwijl kunnen ouders elkaar ontmoeten.  
 
terug