Missionair Missionair
Kerk met een missie

De mensen van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch willen een missionaire, dat wil zeggen, een open, gastvrije kerkelijke gemeenschap vormen, die samenwerking zoekt met andere kerken (oecumene), die maatschappelijk betrokken is, een kerk in het centrum van Den Bosch, dus een kerk van en voor de stad. Actief en creatief, met hoofd en hart en handen leggen we verbindingen tussen ons geloof en het leven van alledag.

De mensen van de protestantse gemeente zijn in de stad actief betrokken bij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties. We doen dit in samenwerking met het Beraad van Kerken, het Platform Religie en Levensbeschouwing en diverse andere netwerken in Den Bosch.

Het missionaire werk van de protestantse gemeente wordt ondersteund door de Werkgroep Missionaire Gemeente. Deze werkgroep onderhoudt contact met de verschillende partners, o.a.

Exodus
Hulp aan Ex-gedetineerden doorlink naar www.exodus.nl

Inloopschip
Opvang voor dak- en thuislozen  doorlink naar   http://www.modenbosch.nl/ 

Zin-Spirit
Verantwoordelijk voor vieringen en pastorale gesprekken op het Inloopschip
contactpersoon: ds. Ruud Stiemer

Straatpastoraat
Pastoraat voor dak- en thuislozen in Den Bosch
Contactpersoon: pastor Lianne van Oosterhout
doorlink naar www.straatpastoraatdb.nl

De Loods  www.stichtingloods.nl
                Dagbesteding, kringloopwinkel, daklozenkrant

Voedselbank doorlink naar: www.den-bosch.voedselbanknederland.nl

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg doorlink naar www.cvtb.nl

Stichting Jong Actief  doorlink naar www.stichtingjongactief.nl


Als Werkgroep Missionaire Gemeente werken wij nauw samen met de diaconie van de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor vragen over onze missionaire activiteiten kunt u contact opnemen met ds. Ruud Stiemer. E-mail: ruud@pgdenbosch.nl Telefonisch spreekuur op dinsdag t/m zaterdag van 8.30 t/m 9.30 uur op nummer 073-2110330.
  
terug