Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen

Veilige Gemeente: VertrouwenspersonenIn onze gemeente zijn vertrouwenspersonen (gemeenteleden) aangesteld, die getraind zijn/worden voor hun taak.
Vertrouwenspersonen richten zich primair op de belangen van de melder. Gemeenteleden kunnen bij de leden van dit vertrouwensteam terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen ook bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente zelf iemand benaderen. 
De vertrouwenspersonen gebruiken in de gesprekken een protocol, zodat gewaarborgd is dat ieders belang aan bod komt en de juiste stappen worden genomen. En natuurlijk is privacy hierbij een groot goed!
De vertrouwenspersonen zijn: 

Anita van den Berg anitavandenberg@pgdenbosch.nl 06 44212457
Luc Batterink lucbatterink@pgdenbosch.nl 06 10194522

Heeft u behoefte aan een gesprek dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gerust contact op met één van hen.
 
terug