Aanvragen huur via beheerder Aanvragen huur via beheerder
Via de beheerder is huur aan te vragen met onderstaand formulier. Dit formulier kan ook gedownload worden mt de volgende link: Formulier gebruiksovereenkomst en tarieven 

Kerkstraat  20
5211 KG  ’s-Hertogenbosch
073-6139740
beheerder@pgdenbosch.nl 
Kvk nummer: 17274538
IBAN NL20RABO0373722168 t.n.v.  CvK, Protestantse Gemeente.
                           Gebruiksovereenkomst voor de Grote kerk

1.Algemeen.
De bijbehorende Algemene Voorwaarden. (AV) worden uitgereikt bij de opmaak van deze overeenkomst en maken een onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst.

Er wordt een factuur toegezonden, betaling binnen 30 dagen, met na afloop van een (eenmalige) gebruiksdatum. Bij een na berekening, bv bij catering, zal uitsluitend hiervan een factuur worden toegezonden.

Indien de optietermijn afloopt wordt de overeenkomst automatisch ontbonden tenzij een (schriftelijke/per mail) verlening van de optietermijn of definitief wordt ingevuld, ondertekend en tijdig verzonden.
(poststempel/maildatum is bindend)

2.De overeenkomst.
De beheerder van de Grote Kerk, dhr. E.A. v. d. Schans, als vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente, hierna te noemen de beheerder en de, in de ondertekening weergeven vertegenwoordiger van een organisatie zijn overeengekomen:
 
  • een eenmalige gebruik in de delen van de Grote Kerk zoals weergegeven in onderstaand overzicht op  dd………………………………. voor het houden van:
    ……………………………………………………………………………………………………………..……….…
    …………………………………………………………………………………………………………….…………..
 
  • een meermalige gebruik in de delen van de Grote Kerk zoals weergegeven in onderstaand overzicht op de dd: ……………………………………………………………………………………………….………………
    ………………………………………………………………………………………………………………….……
voor het houden van:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................…
Geen activiteiten vinden plaats in de maanden……………………….……………………………………………………
 
keuze gebruiksdeel standaardprijs te betalen
  Gebruik kerkzaal per dagdeel, alle activiteiten vallen in hetzelfde dagdeel, zie ook AV, nr 7. (inclusief gebruik Consistorie) 550  
  Gebruik kerkzaal twee dagdelen per dag, AV, nr 7. (inclusief gebruik Consistorie) € 1000  
  Gebruik kerkzaal drie dagdelen per dag (hele dag) AV, nr 7. (inclusief gebruik Consistorie) € 1350  
  Gebruik vleugel in combinatie met gebruik kerkzaal, zonder extra stemmen van de vleugel 75  
  Gebruik vleugel in combinatie met gebruik kerkzaal en incl  extra stemmenbeurt van de  vleugel door onze vaste stemmer 175  
       
  Verzorging van thee en koffie door de beheerder.
Op nacalculatie
1,50 per consumptie of € 10 per kan

 
 
  Verzorging catering door beheerder. (frisdrank en zwak-alcoholisch)
Op nacalculatie.
Frisdrank € 2,00
Bier/wijn € 2,50
of afkoopbedrag per
persoon
 

 
Verzorging aanvullende catering door beheerder en de vaste cateraar van de kerk. Cateringkosten vaste cateraar  
  Catering door gebruiker te regelen zie AV,  nr 13. 85  
       
  Gebruik consistorie, diaconie kamer of andere vergaderruimte, per dagdeel incl gebruik van de keuken of pantry voor koffie en thee.
Zonder aanwezigheid van de beheerder.
€ 75  
       
  Gebruik grote orgel (Bätz) in combinatie met zaalhuur, inclusief stemmen en toestemming organist. € 205  
  Gebruik kleine orgel (Strümphler ) in combinatie met zaalhuur, inclusief stemmen en toestemming organist. € 100  
       
  Gebruik orgel, zonder zaalhuur en in de daluren, zie AV, nr 3, zonder stemmen en met toestemming organist.
B-orgel/ Str-orgel (max. 2 uur per keer)
35/25  
  Gebruik orgel tijdens open speeldag, 20 min per speler,
zie AV, nr 3, beheerder/organist aanwezig.
20 per speler  
       
  Openstelling kerkzaal voor uitsluitend een expositie, zonder zaalhuur, in de daluren. 50 per dagdeel  
       
  Huwelijksdienst week/weekend, zie AV, nr 10. € 550/650  
  Uitvaartdienst week/weekend, zie AV,  nr 10. € 550/650  
  Totaal bedrag van de overeenkomst  
  Optie op gebruiksovereenkomst voor een ( 1) maand,
einddatum ……………….……... 24 00 uur.
zie AV nr 4.
handtekening vereist  
       
  Definitieve gebruikersovereenkomst, dd……………………………….
zie AV,  nr 4.

Handtekening: ……………………………..…………………………..


 
handtekening vereist  

Overeengekomen op ………….…………………. 20….
Voor akkoord,
Beheerder Grote Kerk                                         Vertegenwoordiger gebruiker:
Dhr. E.A. van der Schans                                  Naam.
                                                                                                ………………………………………………

Adresgegevens:………………………………

                                                                                                ………………………………………………..

                                                                                                ………………………………………………..

                                                                                                Telefoon………………………………………

                                                                                                Mailadres::……………………………………

Handtekening                                                                      Handtekening
                                                                Versie en ingangsdatum 1 maart 2023
1 ondertekend ex voor de beheerder Grote kerk.
1 ondertekend ex voor de gebruiker. 
terug